Privacyverklaring

Privacy

Studio Zachte-kracht neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Studio Zachte-Kracht verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Indien je hebt deelgenomen aan cursus of workshop van Studio Zachte-kracht, of zelf hebt aangegeven hiervoor interesse te hebben en jouw gegevens aan ons hebt verstrekt, dan verwerken wij persoonsgegevens van jou.

Overzicht van de persoonsgegevens

 • voor- en achternaam
 • emailadres en telefoonnummer
 • adres (voor facturering)
 • gevolgde trainingen

Verwerking van deze persoonsgegevens

Studio Zachte-kracht verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Toesturen van Studio Zachte/kracht almanak, nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van de aangeboden activiteiten
 • Studio Zachte-kracht verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijk verplichting voor bestaat, zoals gegevens nodig voor de belastingaangifte.

Studio Zachte-kracht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: xs4all voor mail en Mailchimp.com voor de mailing over de lessen.

Verwijderen van gegevens

 • Bij elke mailing wordt de mogelijkheid geboden jezelf uit te schrijven.
 • Daarnaast is het altijd mogelijk een email te sturen naar zachtekracht@xs4all.nl  om je uit te laten schrijven.